+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Aktualnosti iz Komore   

Javni poziv za odabir korisnika poticajnih sredstava “ Poticaji za razvoj turističkih kapaciteta u ruralnim dijelovima Grada Bihaća“

Datum objave: 15.08.2018 00:00

Javni poziv za odabir korisnika poticajnih sredstava “ Poticaji za razvoj turističkih kapaciteta u ruralnim dijelovima Grada Bihaća“

Na osnovu Programa poticaja privredi / turizmu za 2018. godinu i Odluke o usvajanju Programa poticaja privredi/turizmu za 2018. godinu br. GV-02-136 od 24.07. 2018. godine, kao i Smjernica za podnosioce prijava kod  realizacije Projekta “Poticaji za razvoj turističkih kapaciteta u ruralnim dijelovima Grada Bihaća“” Gradonačelnik  raspisuje:

Javni poziv  za odabir korisnika poticajnih sredstava  “ Poticaji za razvoj turističkih kapaciteta u ruralnim dijelovima Grada Bihaća“

I  PREDMET I OČEKIVANI REZULTATI JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu nepovratnih finansijskih sredstava namijenjenih za nepoljoprivredne djelatnosti u funkciji turizma sa krajnjim ciljem jačanja privrede i održivog razvoja ruralnih područja, te posredno poticanja doseljavanja i ostanka stanovništva u ruralnom području.

Poticaji za razvoj turističkih kapaciteta u ruralnim dijelovima Grada Bihaća će se dodjeljivati za razvoj i unapređenje pružanja usluga smještaja i boravka turista u seoskom domaćinstvu.

Sredstva za poticaje su obezbjeđena iz sredstava obezbjeđenih Budžetom Grada Bihaća ( 40.000,00 KM) i Projekta ekološkog i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg podržava i finansira Vlada Švajcarske, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH)  ( 40.000,00 KM ) koja dodjeljuje UNDP u sklopu MEG projekta.

Maksimalan mogući iznos finansijskih sredstva po korisniku je podijeljen u više pragova i ovisi o osvojenom broju bodova tokom ocjene aplikacije (detalji su dati u Smjernicama za podnosioce zahtjeva, tačka 2.4 (Smjernice se mogu preuzeti na web stranici Grada www.bihac.org ). Sredstva su ograničena i dodjeljuju se korisnicima kao nepovratna.

Očekivani rezultati  Poticaja za razvoj turističkih kapaciteta u ruralnim dijelovima Grada Bihaća su:

II  KORISNICI SREDSTAVA I ELIMINACIJSKI KRITERIJI

Potencijalni korisnici poticajnih sredstava su:

 

Da bi prijava bila razmatrana aplikanIt MORAJU zadovoljiti sljedeće eliminacijske kriterije i to:

III  NAMJENA SREDSTAVA POTICAJA

Poticajima se financiraju sljedeći troškovi;

NAPOMENA: Sva oprema i sredstva koji se kupuju MORAJU biti novi.

IV OBAVEZNA DOKUMENTACIJA I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijava aplikanta koji je vlasnk ugostiteljskog objekata za pružanja usluga u seoskom domaćinstvu a registrovan je u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/09) mora sadržavati slijedeća obavezna dokumenta:

Ukoliko aplikant bude odabran za dodjelu poticajnih sredstava dužan je u roku od 15 dana dostaviti Uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih i izravnih poreza PIO/MIO i zdravstvenog osiguranje izdata od strane nadležnih institucija. Ukoliko u datom roku ne dostaviti navedena Uvjerenja njegova aplikacija će biti diskvalifikovana.

Prijava aplikanta koji želi da pokrene djelatnost – STARTUP mora sadržavati slijedeća obavezna dokumenta:

Prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici Grada www.bihac.org )  i obavezna tražena dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti lično u Prijemnu kancelariju – protokol Grada Bihaća ili  poštom na adresu:

GRAD Bihać,

Bosanska 4,

77000 Bihać

s naznakom:

Ne otvarati – Po Javnom pozivu za odabir korisnika Poticaja za razvoj turističkih kapaciteta u ruralnim dijelovima Grada Bihaća.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva u jednom sedmičnom listu, web stranici Grada Bihaća i oglasnoj ploči Grada Bihaća

Prijave koje nisu kompletno popunjene i koje ne sadrže zahtjevanu dokumentaciju bit će odbačene i neće biti predmet razmatranje Komisije za izbor korisnika poticajnih sredstava.

V  EVALUACIJA I ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA

Evaluacija i odabir korisnika sredstava će se vršiti u skladu s kriterijima i procedurom koji su utvrđeni u Smjernicama za podnosioce prijava (može se preuzeti na web stranici Grada www.bihac.org )

VI DODATNE INFORMACIJE ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

Sva dodatna pitanja i informacije u vezi sa ovim javnim natječajem mogu se postaviti putem elektronske pošte na mail adrese damir.ruzdijic@bihac.org i mirela.alijagic@bihac.org najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, ili na telefon 037/229-623, kao i lično u zgradi Grada Bihaća.

Prilozi:

Prijavni obrazac

Obrazac poslovnog plana

Izjava indirektni i direktni porezi 

Izjava dugovanja prema Gradu Bihacu 

Izjava dugovanja prema Gradu Bihacu startup

Izjava  obaveze iz aplikacije Bihac

Smjernice Grant Sheme Bihac

 

Gradonačelnik

Šuhret Fazlić

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se