+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Aktualnosti iz Komore   

Federalni štab civilne zaštite: Naredbe o uspostavi javnog prijevoza, rada ugostiteljskih objekata i privatnih stomatoloških ordinacija

Datum objave: 13.05.2020 08:49

Federalni štab civilne zaštite: Naredbe o uspostavi javnog prijevoza, rada ugostiteljskih objekata i privatnih stomatoloških ordinacija

U sjedištu Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u Sarajevu jučer je održana 19. vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ).

S ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa (Covid-19), Štab je donio nove naredbe i usvojio određene zaključke. Dozvoljen je rad javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom i željezničkom prevozu na području Federacije BiH  (FBiH) uz posebne epidemiološke mjere. Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da, u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH, propiše procedure rada prilikom prijevoza putnika iz ove naredbe tako da one budu dostupne na njihovim web stranicama. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 15. maja ove godine.

Dozvoljava se rad, odnosno  pružanje usluga ugostiteljskim objektima svih kategorija i hotelima na otvorenom prostoru (bašte i terase), uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera. U ugostiteljskim objektima iz ove naredbe zabranjuje se upotreba i konzumiranje nargila (šiša).

Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da, u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH, propišu procedure rada ugostiteljskih objekata iz ove naredbe tako da one budu dostupne na njihovim web stranicama.

Današnjom naredbom FŠCZ dozvoljava se rad privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija na području FBiH uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera. S tim u vezi, zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da, u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH, utvrde procedure rada ordinacija  i laboratorija iz ove naredbe tako da one budu dostupne na njihovim web stranicama.

FŠCZ je zaključkom zadužio kantonalne štabovi civilne zaštite da, u saradnji sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja i kantonalnim ministarstvima zdravstva, razmotre mogućnost rada obrazovnih ustanova, vrtića i autoškola uz poštivanje epidemioloških mjera. Ovim zaključkom zadužuju se kantonalna ministarstva zdravstva da, u saradnji sa kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, utvrde procedure rada obrazovnih ustanova, vrtića i autoškola tako da one  budu dostupne na njihovim web stranicama.

U nastavku možete preuzeti Preporuke ZZJZ FBiH za obavljanje djelatnosti u kontekstu COVID-19:

- Preporuke za rad ugostiteljskih objekata u kontekstu COVID-19

- Preporuke za rad stomatoloških ordinacija u kontekstu COVID-19

- Preporuke za rad predškolskih ustanova (obdaništa/vrtići)

- Preporuke za rad javnog prevoza u kontekstu COVID-19

- Preporuke za muzeje, galerije i slične izložbene prostore

- Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije u ustanovama za trajni smještaj izbrinjavanje u kontekstu epidemije COVID-19 bolesti. (Dopunjena verzija)

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se