+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Aktualnosti iz Komore   

Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora i članova uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Datum objave: 13.11.2019 08:38

Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora i članova uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Na osnovu Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (Službene novine F BiH", br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13 i 48/15) i Programa usavršavanja ("Službene novine F BiH", br. 69/18), Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Privrednom komorom Unsko-sanskog kantona, objavljuje:

Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora i članova uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (u daljnjem tekstu: usavršavanje) organizira Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine u suradnji sa Privrednom komorom Unsko-sanskog kantona, koja će organizirati edukaciju u Bihaću.

Usavršavanje su obavezni proći predsjednici i članovi nadzornih odbora i uprava privrednih društava u kojima ovlasti po osnovu učešća državnog kapitala vrše Federacija BiH, kantoni/županije, gradovi ili općine. Usavršavanju može pristupiti i svaka druga osoba koje ispunjava uslove predviđene odredbama člana 248. Zakona o privrednim društvima (''Službene novine F BiH“ broj: 81/15)

Rok za dostavljanje prijava je mjesec dana od dana objavljivanja ovog poziva (13.12.2019.godine)

Prijava za usavršavanje sadrži:

1. prijavni upitnik,

2. kopiju diplome,

3. uvjerenje o radnom iskustvu u struci.

Kandidati su dužni prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uslova dostavljati lično, putem pošte na adresu:

Privredna komora Unsko –sanskog kantona

Trg maršala Tita bb 77 000 Bihać

sa naznakom: '' Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje za članove nadzornih odbora i članove uprava društava sa učešćem državnog kapitala – ne otvaraj''

Kontakt osobe za dodatne informacije:

Nejra Talić, str.saradnik, tel/fax: 037 316 353, mob. 061/158-608, e-mail: nejratalic@pkusk.com

Prilog: Prijavni upitnik

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se