+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Aktualnosti iz Komore   

Napredak u poduzeću Komunalno doo Bosanski Petrovac

Datum objave: 28.11.2019 11:59

Napredak u poduzeću Komunalno doo Bosanski Petrovac

Slično većini poduzeća iz oblasti komunalne privrede, Komunalno doo, Bosanski Petrovac posluje u otežanim uslovima. Ono što je posebno specifično, jeste velik obim komunalne infrastrukture u Bosanskom Petrovcu. Vodovodni sistem je građen za oko 40.000 korisnika, dok ih trenutno ima oko 3.500. Slično je i sa uslugama odvoza otpada zbog velike teritorijalne pokrivenosti, a sličan problem je i sad drugim djelatnostima kojima se ovo poduzeće bavi, a jedan od njih je i stanouprava.

Poseban je problem snabdijevanje vodom u ljetnim mjesecima, kada se zbog nedostatka vode na izvorima Grmeča koristi sitem pumpanja vode sa izvora rijeke Sanice sa teritorije Opštine Ključ. Ovaj sistem, građen krajem 80-ih godina prošlog vijeka, zbog dužine od 31 km i visinske razlike od 700 m predstavlja jedan od najzahtjevnijih sistema u ovom dijelu Evrope, koji podrazumijeva izuzetno visoke troškove električne energije i skupo održavanje. Dugogodišnji nagomilani problemi prijetili su da ozbiljno ugroze poslovanje ovog poduzeća, a time i pružanje komunalnih usluga u malom gradu.

Imenovanjem na poziciju direktora 2017. godine, Savo Jovanić je napravio sveobuhvatnu analizu stanja, ponovljenu reviziju finansijskih izvještaja, i izašao sa novim podacima pred Osnivača. Naime, akumulirani gubitak iz ranijih godina iznosio je gotovo 1,6 miliona KM, i ako su se u ranijem periodu prikazivali izvještaji sa poziivnim finansijskim rezultatom. Gubitak je otpisan na teret kapitala, isknjižene su mnoge bilansne pozicije i finansijski izvještaji dovedeni na realan nivo. Poduzete su brojne mjere, prije svega na napalti dospjelih potraživanja, povećanju efikasnosti rada i organizacije uopšte, ali korigovana cijena komunalnih usluga koja se nije mijenjala dugo godina. Kao rezultat poduzetih mjera, ovo poduzeće je u 2018. godini ostvarilo dobit od 46.000 KM, a očekuje se da će i 2019. godinu završiti sa pozitivnim finansijskim rezultatom.

Pored navedenog, sredstvima Opštine i Kantona, kao i vlastitim sredstvima, izvršena su ulaganja u remont i modernizaciju pumpnih postrojenja, vodovodnog sistema, alata i opreme, te je izvršena nabavka korištenih, ali očuvanih vozila i mašina. Dugovi poduzeća su značajno smanjeni, sve obaveze po porezima, doprinosima i naknadama se uredno izmiruju, plate su redovne, ali je ostao problem zaostalih toplih obroka za 27 mjeseci iz ranijeg perioda. Ovaj problem će se nastojati riješiti u skorije vrijeme, kreditnim zaduženjem. U ovom preduzeću se nadaju da će se pozitivan trend poslovanja nastaviti, ali su potpuno svjesni veoma teške situacije u kojoj se nalaze, jer zbog velike infrastrukture imaju visoke troškove, dok su prihodi nedovoljni zbog maog broja kroisnika i neekonomske cijene usluga. Očekuju da će reformski procesi vodnog sektora u BiH donije pozitivne promjene ovom poduzeću i omogućiti održivost usluga za malobrojno stanovništvo Bosanskog Petrovca.

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se