+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Aktualnosti iz Komore   

Novi grantovi za sektor poljoprivrede: Sedam paketa u jednom pozivu

Datum objave: 11.03.2019 10:34

Novi grantovi za sektor poljoprivrede: Sedam paketa u jednom pozivu

USAID/Sweden FARMA II projekat objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške organizacijama proizvođača iz sektora poljoprivrede. USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane pružaoce usluga poslovnog razvoja i/ili organizacije proizvođača da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške, te na taj način doprinesu jačanju konkurentnosti poljoprivrednog sektora. USAID i Vlada Švedske stavili su putem FARMA II projekta organizacijama iz sektora poljoprivrede na raspolaganje dodatni grant fond u vrijednosti od tri miliona dolara, a vrijednost pojedinačne aplikacije predviđena je u rasponu od minimalno 2.000 dolara do maksimalno 50.000 dolara (protuvrijednost u KM). Zainteresirane organizacije legalno registrirane u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine sve detalje o ovom pozivu mogu naći u sljedećim dokumentima:

• RFA 009 2019 – Pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške

Prilog A: Potvrde
Prilog B: Puna prijava za grant
• Prilog C: Potvrda o osiguravanju jednakih mogućnosti
• Prilog D: Obrazac za zaštitu okoliša

Ovaj Poziv obuhvata sedam paketa i podnosioci zahtjeva se mogu prijaviti za podršku u okviru jednog paketa ili kombinovati više paketa, koji uključuju:

• Paket 1: Obuke i/ili savjetodavne usluge

• Paket 2: Kratka studijska putovanja u zemlji

• Paket 3: Međunarodna studijska putovanja (u regiji i šire)

• Paket 4: Posjete i učešće na međunarodnim sajmovima

• Paket 5: Posjete i učešće na domaćim sajmovima

• Paket 6: Poslovni susreti (B2B) i posjete privrednim subjektima u zemlji

• Paket 7: Promotivne i informativne kampanje Ilustrativne aktivnosti za svaki od paketa navedene su u tekstu poziva.

Zahtjevi moraju biti dostavljeni elektronski, putem e-mail adrese grants@farmabih.ba i u štampanoj formi u ured USAID/Sweden FARMA II projekta u Sarajevu, ne kasnije od 16:00 sati, na dan 19. aprila 2019. godine. USAID/Sweden FARMA II će organizirati informativne sastanke na kojim će se zainteresiranim organizacijama pružiti sve informacije i uputstva za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva.

Sve zainteresirane organizacije se pozivaju da prisustvuju jednom od ovih sastanaka (dolazak potvrditi putem e-maila grants@farmabih.ba do 20. marta). Planirani termini i lokacije informativnih sastanaka su sljedeći (tačne lokacije će biti objavljene na stranici projekta i putem e-maila prijavljenim organizacijama):

- Ponedjeljak, 25.3.2019. godine: 13:00 Bihać

- Utorak, 26.3.2019. godine: 10:00 Banja Luka, 14:00 Doboj

- Srijeda, 27.3.2019. godine: 10:00 Tuzla, 14:00 Bijeljina

- Četvrtak, 28.3.2019. godine: 11:00 Sarajevo

- Petak, 29.3.2019. godine: 11:00 Bratunac

- Utorak, 2.4.2019. godine: 10:00 Trebinje, 14:00 Mostar

- Srijeda, 3.4.2019. godine: 10:00 Posušje

Sva pojašnjenja i uputstva će biti iskomunicirana putem e-mail adrese grants@farmabih.ba ili objavljena na stranici projekta. Izjave i/ili interpretacije od strane bilo koga drugog se smatraju nevažećim.

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se