+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Projekti   

Objavljen novi poziv Fonda za zaštitu okoliša F BiH

Datum objave: 10.04.2019 14:26

Objavljen novi poziv Fonda za zaštitu okoliša F BiH

Fond za zaštitu okoliša FBiH izdvaja 9.992.000,00 KM.

Sredstva su raspoređena u nekoliko programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu. Poziv je već objavljen i odnosi se na WATSAN projekt vodosnabdijevanja i sanitacije u FBiH, a raspoloživi budžet je 500.000,00 KM. Sredstva su raspoređena i za projekt zaštite voda od značaja za Federaciju BiH. Raspoloživi budžet za ovu namjenu je 2.000.000,00 KM. Za ciljeve Strategije Federacije BiH iz oblasti zaštite okoliša raspoloživ je budžet 700.000,00 KM, Fond podržava i Projekte zaštite okoliša urbanih centara u iznosu od 300.000,00 KM, te projekat uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka sa 200.000,00 KM. Aplikantima u okviru projekta zaštite prirode raspoloživi budžet je 300.000,00 KM U okviru projekta zaštite i remedijacije tla raspoloživi budžetje 300.000,00 KM. Sredstva Fonda od 1.795.000,00 KM su raspoređena i na projekat zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica. Za projekat zaštite zraka raspoređeno je 1.250.000,00 KM, a na projekte upravljanja otpadom 997.000,00 KM, unaprijeđenja korištenja energije 900.000,00 KM, energijske efikasnosti u stambenim i nestambenim objektima - raspoloživi budžet 500.000,00 KM

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 10.05.2019. godine. Poziv i prateću dokumentaciju možete preuzeti na stranici http://www.fzofbih.org.ba

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se