+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Poslovne vijesti   

Objavljen prijevod Mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u EU

Datum objave: 31.05.2019 10:40

Objavljen prijevod Mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u EU

Prijevod Mišljenja o zahtjevu za članstvo BiH u EU na jezike u službenoj upotrebi u BiH dostupan je na web stranci Direkcije za europske integracije.

U Mišljenju Europska komisija je ocijenila kako bi se pregovori o pristupanju trebali otvoriti kad Bosna i Hercegovina postigne potreban stupanj usklađenosti s kriterijima za članstvo u EU, posebno u političkom kriteriju koji se odnosi na stabilnost institucija koje osiguravaju demokratiju, vladavinu prava, poštivanje ljudskih prava i prava manjina.

U Mišljenju je data detaljna ocjena ispunjavanja kriterija za članstvo u EU po svakom od 33 poglavlja pravne stečevine EU (acquis) te političkom i ekonomskom kriteriju. BiH je umjereno spremna u dva poglavlja, određen stupanj spremnosti dostignut je u 16 poglavlja, a BiH je u ranoj fazi spremnosti u 15 poglavlja.

U političkom kriteriju ocijenjeno je kako BiH treba uložiti znatne napore kako bi ga u dovoljnoj mjeri ispunila dok je u ekonomskom kriteriju ocijenjeno kako je BiH postigla određeni stupanj makroekonomske stabilnosti, ali da su potebne daljnje aktivnosti da bi postala funkcionalna tržišna ekonomija.

U Mišljenju je precizirano 14 ključnih prioriteta koji se odnose na politički kriteriji i to na demokratiju/funkcioniranje institucija, vladavinu prava, temeljna prava i reformu javne uprave. Od ovih 14 prioriteta na oblast demokratije odnosi se pet, na vladavinu prava tri, na temeljna prava pet i na oblast reforme javne uprave jedan.

Mišljenje o zahtjevu za članstvo BiH u EU je objavljeno 29.5.2019. godine u okviru Paketa proširenja Europske komisije za 2019. godinu, a uz Mišljenje objavljen je i Analitički izvještaj koji daje detaljnu analizu i procjenu ispunjavanja kriterija za članstvo u EU.

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se