+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Aktualnosti iz Komore   

Poziv na okrugli sto na temu „Izazovi vezani za Zakon o turizmu FBiH i Zakon o ugostiteljstvu FBiH“

Datum objave: 07.11.2019 15:24

Poziv na okrugli sto na temu „Izazovi vezani za Zakon o turizmu FBiH i Zakon o ugostiteljstvu FBiH“

Kako bi se definirale prepreke sa kojima se suočavaju privrednici zbog propisa u oblastima turizma i ugostiteljstva, Privredna/Gospodarska komora FBiH, u saradnji sa Privrednom komorom Unsko-sanskog kantona, organizira okrugli sto na temu „Izazovi vezani za Zakon o turizmu FBiH i Zakon o ugostiteljstvu FBiH“, koji će se održati:

u utorak, 19.11.2019. godine

od 09.00 do 11.00 sati

u prostorijama Privredne komore Unsko-sanskog kantona

u Bihaću (ul. Trg maršala Tita b.b.).

Ovaj događaj je dio aktivnosti usmjerenih ka poboljšanju poslovnog ambijenta u BiH koje se realiziraju u sklopu projekta „Poboljšanje investicijske klime i pristupa tržištu“ (ICAM), a koji implementira Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Ambasadom Ujedinjenog Kraljevstva u BiH.

Kao krovni propisi koji bi regulirali navedene sektore u FBiH te trebali djelovati stimulativno na dalji razvoj privrede, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je 2017. godine u parlamentarnu proceduru uputila nacrt Zakona o turizmu Federacije Bosne i Hercegovine i nacrt Zakona o ugostiteljstvu FBiH. Do usvajanja ovih propisa, turizam i ugostiteljstvo primarno su regulisani Zakonom o turističkoj djelatnosti Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 32/09). U isto vrijeme, primjena ovih propisa pokazala je da zakonska rješenja sadržana u njima imaju značajne manjkavosti. Nadalje, na rad privrednika u sektorima turizma i ugostiteljstva također utiču brojni podzakonski akti koji direktno tretiraju ove djelatnosti, kao i propisi koji na posredan način utiču na njihovo poslovanje.

U tom kontekstu, pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na okruglom stolu, ukažete na prepreke u poslovanju sa kojima se susrećete zbog postojeće zakonske regulative, iznesete svoje stavove vezano za predložena nova rješenja, te date svoje prijedloge za unapređenje postojećeg stanja. Informacije prikupljene tokom okruglog stola poslužit će kao smjernice kod donošenja zakonskih rješenja koja se tiču sektora turizma i ugostiteljstva te osigurati učešće realnog sektora u tom procesu.

Za okrugli sto je predviđen slijedeći program rada:

08.45 – 09.00 sati Registracija učesnika

09.00 – 09.15 sati Uvodno obraćanje – gosp. Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH

09.15 – 09.40 sati Prezentacija aktuelnog stanja regulative u turizmu i ugostiteljstvu

09.40 – 10.40 sati Diskusija

10.40 – 11.00 sati Zaključci

Zbog ograničenog broja mjesta u sali, molimo da Vaše učešće OBAVEZNO potvrdite najkasnije do petka, 15.11.2019. godine putem e-maila (na adresu: a.handzic@kfbih.com) ili telefona (na broj: 033 566 322). Kontakt osobe za dodatne informacije su gđa Aida Handžić (tel: 033 566 322, mob: 061 809 351 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com) ili gđa Sanela Sabljaković(tel: 037 316 356, mob: 062 561 897 ili pkusk@bih.net.ba).

Nadamo se da ćete se odazvati našem pozivu i dati svoj doprinos realizaciji ove aktivnosti. Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam na raspolaganju.

Prilog:

Prijedlog Zakona o turizmu s obrazloženjem

Nacrt Zakona o ugostiteljstvu FBiH

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se