+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Projekti   

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga: Ambasada Republike Češke traži partnere za promociju trgovine i ulaganja

Datum objave: 18.10.2019 14:42

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga: Ambasada Republike Češke traži partnere za promociju trgovine i ulaganja

Ambasada Republike Češke u Sarajevu je pokrenula javni poziv za projektne prijedloge u oblasti pomoći ekonomskim aktivnostima. Lokalne organizacije mogu dobiti finansijsku podršku za usluge pružene češkim kompanijama koje su zainteresovane za poslovanje u Bosni i Hercegovini. Program pomoći ekonomskim aktivnostima ima za cilj pronalaženje lokalnih partnera sa dobrim poznavanjem tržišnog i zakonodavnog okruženja u Bosni I Hercegovini koji će pružiti usluge potencijalnim češkim izvoznicima I investitorima.

Ove usluge mogu, između ostalog, uključivati izradu poslovnog plana, pravno i finansijsko savjetovanje, pomoć u uspostavljanju kanala distribucije ili promotivne i marketinške aktivnosti. Uspješni aplikanti mogu dobiti sredstva koja će pokriti do 70% njihovih troškova vezanih za pružanje navedenih usluga češkim kompanijama, a preostalih 30% sufinancirat će češka preduzeća koja će imati koristi od tih usluga. Ukupna sredstva dobivena od Ambasade u okviru projekta mogu iznositi do 500 000 CZK. Predloženi projekt mora biti realizovan u periodu između 1. januara i 31. oktobra 2020. godine.

Troškovi sljedećih usluga mogu se finansirati iz granta:

Izrada poslovnog plana za ulazak na tržište ili investiciju

Pravne i fiskalne analize, poresko savjetovanje

Uvođenje proizvoda (pomoć u vezi sa finansiranjem, registracijom preduzeća itd.)

Podrška u vezi s licenciranjem, certificiranjem i registracijom proizvoda

Uvoz / izvoz i logistička dokumentacija

Postavljanje kanala za opskrbu, uspostavljanje lokalne partnerske mreže

Promocija, marketing i PR usluge

Podrška pokretanju proizvodnje (samo uslužni sektor)

Podrška udruživanju čeških kompanija u bosni i Hercegovini (max. 50 000 CZK)

Pravila i uslovi projekta će biti regulisani sporazumom između Ambasade Republike Češke i organizacije koja implementira projekat. Prijedlozi projekata dostavljaju se putem pošte u Ambasadu Republike Češke (Franjevačka 13, 71 0000 Sarajevo). Moraju biti napisani na češkom jeziku koristeći priloženi obrazac za identifikaciju projekta. Prijedlog projekta mora biti ovjeren pečatom organizacije koja ih predaje i potpisom ovlaštenog predstavnika. Potrebno je priložiti dokaz o pravnom statusu organizacije koja podnosi zahtjev (npr. Izvod iz registra poslovnih subjekata) i dokaz o ovlaštenju predstavnika za postupanje. Skenirani prijedlog projekta treba poslati na adresu commerce_sarajevo@mzv.cz.

Rok za dostavljanje prijava je 5. novembar 2019. godine. Za sve dodatne informacije, možete pozvati (+387 33) 587 056 ili uputiti e-mail na commerce_sarajevo@mzv.cz .

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se