+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Projekti   

Poziv za podnošenje prijedloga projekata za unapređenje ženskih radnih prava

Datum objave: 23.10.2019 14:50

Poziv za podnošenje prijedloga projekata za unapređenje ženskih radnih prava

Rok za apliciranje: 9. novembar 2019. 

Prijedlog projekta podnijeti na:grants@womensnetwork.org

Koalicija organizacija za ženska prava na Zapadnom Balkanu poziva organizacije civilnog društva (OCD) u regionu da podnesu prijedloge projekata koji će unaprijediti ženska radna prava i uticati na smanjenje diskriminacije na osnovu pola. Predviđeno je da grant u vrijednosti od 200.000 EUR bude dodijeljen za 14 projekata organizacija civilnog društva koji će se realizovati tokom 2020. i 2021. godine. Nedavno objavljeni rezultati Istraživanja o rodno zasnovanoj diskriminaciji u oblasti rada na Zapadnom Balkanu upućuju na to da je na Zapadnom Balkanu diskriminacija na osnovu pola u oblasti rada rasprostranjena i predstavlja ključnu barijeru koja podriva učešće žena u radnoj snazi.

Na osnovu nalaza istraživanja i preporuka, određene su i tematske oblasti projekata koje će Koalicija podržati:

• Pravna pomoć i monitoring sudskih postupaka diskriminacije na osnovu pola

• Zagovaranje za zakonske/političke promjene i/ili poboljšanje institucionalnog odgovora na rodno zasnovanu diskriminaciju, prema preporukama istraživanja

• Podizanje svijesti i osnaživanje žena da prijavljuju diskriminaciju u oblasti rada

Sve organizacije civilnog društva koje su zainteresovane za podnošenje prijedloga projekata, pozvane su da prisustvuju informativnoj sesiji koja će se održati: 24.10.2019, 12 časova, Banja Luka, EU Info centar 28.10.2019, 12 časova, Sarajevo, NETWORKS

Svu potrebnu dokumentaciju za apliciranje na Poziv (Call for proposal, Application form, Logical Framework i Budget proposal) možete pronaći na linku: https://womensnetwork.org/kosovo-womens-fund/call-for-applications/?fbclid=IwAR1IWHQzU_JQ8cZS9Gls3TDYoKNtJOtyPc4OIqKmRNMnqpLDziSiLU1qAak

Za dodatne informacije i pitanja, možete poslati upit na e-mail: grants@womensnetwork.org

Grantovi koji će biti dodijeljeni na osnovu ovog Poziva su dio regionalnog projekta „Unapređenje ženskih radnih prava“, koji implementira Koalicija organizacija za ženska prava – Mreža žena Kosova, Fondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske preko svog predstavništva u Srbiji, Reactor – Istraživanje u akciji iz Sjeverne Makedonije, Centar rodnog saveza za razvoj (GADC) iz Albanije, Helsinški parlament građana Banja Luka (HPGBL) iz Bosne i Hercegovine (BiH), i Centar za prava žena (CPŽ) iz Crne Gore, a koji finansira Evropske unija i sufinasira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Glavni cilj ovog zajedničkog projekta je da se osnaže različite organizacije civilnog društva (OCD) da efikasno pozivaju relevantne institucije na odgovornost za primjenu zakona protiv diskriminacije u vezi sa ženskim radnim pravima.

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se