+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slide Aktualnosti iz Komore   

Predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona u posjeti privrednim subjektima u Bosanskom Petrovcu

Datum objave: 19.12.2019 11:57

Predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona u posjeti privrednim subjektima u Bosanskom Petrovcu

U sklopu redovnih aktivnosti obilazaka i posjeta privrednim subjektima kantona, predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona Enes Ružnić, sa saradnicima, boravio je u Bosanskom Petrovcu. Tom prilikom je posjećena Općina Bosanski Petrovac, te firme: “ASIKS” d.o.o., JP “Komunalno“ d.o.o., “RHM-comerc“ d.o.o. i “PIRNAR” d.o.o.

Sa načelnikom Općine Bosanski Petrovac, Dejanom Prošićem je predsjednik Ružnić raspravljao o privredi USK, sa naglaskom na privredu Bosanskog Petrovca. Predsjednik Ružnić je načelniku prenio opredijeljenost Komore za suradnju i partnerske odnose sa institucijama USK.

Načelniku je prenesena inicijativa sa sastanka održanog kod premijera USK, na kojem su privrednici koji su u firme instalirali kotlove na drvnu sječku, izrazili interes da zajednički sa ŠPD Unsko-sanskim šumama nabave mašinu za skupljanje drvnih ostataka nakon sječe. Sječka, ostatak nastao usitnjavanjem različite drvne sirovine, koja nastaje kao nus-produkt u šumarstvu ili preradi drva, koristi se za loženje u velikim industrijskim sistemima grijanja ili za proizvodnju električne energije, s tim što prednjači u cjenovnoj kategoriji kao jeftinije gorivo. Trenutno, sječka propada u šumama na području Kantona.

Također se razgovaralo i o obnovljivim izvorima energije, te izgradnji elektrana na solarnu energiju za koje Bosanski Petrovac ima velike potencijale s obzirom na kvalitetu svjetla na tom području. Načelnik je predsjednika Ružnića pozvao na Večer privrede koje će se održati 28.12.2019. godine u sklopu novogodišnjeg programa Općine Bosanski Petrovac.

Na sastanku sa firmom ASIKS d.o.o., predsjednik je dobio informacije o trenutnim aktivnostima i obimu proizvodnje ove firme, posjećeni su proizvodni pogoni, te se razgovaralo o mogućnostima proizvodnje gotovih proizvoda u budućem poslovanju firme.

U JP Komunalnom doo je direktor Savo Jovanić istaknuo problem sa Zakonom o javnim nabavkama, koji onemogućuje javna poduzeća da brzo reagiraju na manje operativne probleme u svom poslovanju. Predložio je osnivanje “Berze dobavljača” gdje bi se registrovali dobavljači sa svojim ponudama, što bi omogućilo javnim poduzećima, ali i svima zainteresovanima, bržu, efikasniju i transparentniju nabavku. Također se razgovaralo i o stanju u vodnom sektoru u BiH. Vodovodna preduzeća imaju višak i neadekvatnu strukturu zaposlenih i neadekvatnu organizaciju, ali i, što je vrlo bitno, cijena vodne usluge nije ekonomska. Kao posljedica niske cijene vode i odvodnje otpadnih voda, koja je prisutna u BiH više decenija, a iz koje nije moguće pokriti operativne troškove poslovanja preduzeća, a o investicijama nema ni govora, došlo je do značajnog zaostajanja u razvoju vodnog sektora. Za unaprijeđenje kompletnog sektora komunalne privrede, koji se nalazi u teškoj situaciji, neophodne su sveobuhvatne reforme.

Razgovori u firmi RHM-comerc d.o.o. su se vodili vezano za probleme u poslovanju drvoprerađivačkih poduzeća na USK. Predsjednik Ružnić je najavio održavanje sastanka Grupacije drvoprerađivača PK USK sa ŠPD Unsko-sanskim šumama, te je zamolio predstavnike RHM-comerc da svakako budu pristuni na ovom sastanku kako bi se razgovaralo o njihovim problemima i pokušalo zajednički naći rješenje za njih.

U firmi Pirnar d.o.o. sastanak je održan sa direktorom Sandijem Terzićem. Predsjedniku Ružniću je dao informacije o trenutnim aktivnostima u radu firme i očekivanjima za narednu poslovnu godinu.

 

Title
Title
Title

Tagovi


Povezane vijesti

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se