+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slidePROFIL

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Naziv:

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Direktor:

Bajazit Jašarević

Adresa:

Vilsonovo šetalište 15. 71000, Sarajevo

Telefon:

+387 33 751 000

Fax:

Mobitel:

/

E-Mail:

Internet:

Kratki opis: