+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slideDogađaj

Poziv za učešće na okruglom stolu “Digitalizacija i obrazovanje”

Datum događaja: 05.09.2019.
Mjesto dešavanja događaja: Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, Sarajevo

Poziv za učešće na okruglom stolu “Digitalizacija i obrazovanje”

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovina organizira Okrugli stol na temu „Digitalizacija i obrazovanje“, koji će se održati:

u četvrtak, 05.09.2019. godine u 10:00 sati.

u prostorijama Komore, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo.

Prepoznajući značaj procesa digitalizacije, VTK/STK BiH putem IKT Asocijacije, nastoji približiti se modernim tokovima poslovanja i rada, te biti jedan od pokretača dijaloga između svih nosilaca ovog važnog društvenog procesa.

Cilj je, u skladu sa Digitalnom agendom EU, uspostavljanje otvorenog dijaloga i saradnje između predstavnika akademske zajednice, državnih institucija, nevladinih organizacija, te predstavnika i eksperta iz IKT sektora na realizaciji programa modernizacije obrazovanja na području IKT-a u Bosni i Hercegovini.

Digitalizacija obrazovnog sistema podrazumijeva uvođenje digitalnih vještina uz algoritamsko razmišljanje i kodiranje, razvoj digitalnih vještina nastavnog kadra, pružanje pristupa obrazovnim resursima za digitalne vještine, razvijanje programa za kontinuirano profesionalno razvijanje predavača i angažman poslodavaca vezano za obrazovni sistem.

Zaključci okruglog stola terebaju da postave polazne osnove za zajedničku strategiju dogovorenih smjernica u procesu digitalne transformacije obrazovanja, jer IKT sektor ne može efikasno funkcionisati i biti pokretač konkurentnosti i produktivnosti BH privrede, ukoliko nema kvalifikovanih kadrova.

Pozivamo zainteresovane predstavnike akademske zajednice, državnih institucija, nevladinih organizacija, te predstavnike i eksperte iz IKT sektora da na okruglom stolu daju svoj doprinos razvoju IKT sektora u BiH.

Svoje prisustvo možete potvrditi najkasnije do 04.09.2019. godine putem mejla: smiljka.zuza@komorabih.ba ili telefona 033/ 566 172. Kontakt osoba je Smiljka Žuža.

Program okruglog stola „Digitalizacija i obrazovanje“

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se