+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slideDOGAĐAJI I EDUKACIJE

Privredna komora Unsko-sanskog kantona u okviru svojih redovnih djelatnosti organizira edukacije za svoje članice. Organiziramo različite vidove edukacija na osnovu potreba članica, odnosno potreba pojedinaca, a organiziramo ih za sve zaposlenike, bilo da se radi o proizvodnim ili neproizvodnim poduzećima, predstavnicima lokalnih zajednica ili institucija.

Privredna komora Unsko-sanskog kantona ističe otvoren pristup u organiziranju edukacija, te očekujemo Vaše prijedloge i ponude za realizaciju svih vidova edukacije. Pozivamo prvenstveno članice, a zatim i stručnjake iz privrede, partnere iz obrazovnih institucija, inostrane partnere i druge zainteresirane organizacije da nam ponude aktualne teme za organizaciju edukacija.

OPŠTE INFORMACIJE ZA POLAZNIKE EDUKACIJSKIH SADRŽAJA

Mjesto održavanja edukacijskih sadržaja u organizaciji Privredne komore Unsko-sanskog kantona je sala Komore, Trg maršala Tita bb, Bihać. U slučaju alternativnog mjesta održavanja, ono će bit naznačeno u pozivu za edukacijski sadržaj.

Privredna komora Unsko-sanskog kantona zadržava pravo izmjene termina, kotizacije i mjesta održavanja edukacijskog sadržaja. Privredna komora Unsko-sanskog kantona zadržava pravo otkazivanja realizacije pojedinih seminara ili treninga ukoliko se ne prijavi dovoljan broj učesnika najmanje pet (5) dana prije predviđenog termina. O otkazivanju prijavljeni učesnici će biti obaviješteni putem telefona, fax-a ili e-mail-a.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun PK USK kod Raiffeisen bank d.d. BIH, Filijala Bihać, broj: 1610350002580048. Firme koje su članice Komore plaćaju povoljniju kotizaciju. Firme koje prijave tri ili više polaznika imaju pravo popusta na kotizaciju.

Prijave učešća dostavljaju se u roku naznačenom na pozivu za seminar, zajedno sa kopijom uplatnice Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona.

Prijave učešća se mogu dostaviti:

novosti-vijesti

Poziv na webinar „Predstavljanje digitalnih rješenja za online poslovanje u MSP“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine Vas poziva na webinar „Predstavljanje digitalnih rješenja za online poslovanje u MSP“ koji će biti održan putem Zoom online platforme 30.11.2021. godine s početkom u 11.00 ...

novosti-vijesti

Poziv na info dan za projekat „Digitalna transformacija MSP“

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je dana 3. 11. 2021. godine objavilo Javni natječaj za projekat „Digitalna transformacija malih i srednjih poduzeća“. U cilju olakšanja apliciranja malih i srednjih poduzeća na Javni natječaj, Federalno ministarstvo razvoja, ...

novosti-vijesti

Poziv na besplatnu edukaciju i predstavljanje projekta "B2B platforma za online poslovne susrete i umrežavanje poduzetnica i žena u biznisu"

Privredna/Gospodarska komora FBiH poziva žene iz svijeta biznisa i poduzetnice na zvanično predstavljanje projekta "B2B platforma za online poslovne susrete i umrežavanje poduzetnica i žena u biznisu”, te besplatnu edukaciju na temu "Digitalni marketing u poslovanju ...

novosti-vijesti

Poziv na online info sesiju za javni poziv EU4AGRI

U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija, 04. oktobra objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete ...

novosti-vijesti

JAVNI POZIV nezaposlenim i zaposlenim zainteresovanim licima za obuku i stručno osposobljavanje za zanimanje ZAVARIVAČ

Centar za stručno osposobljavanje i edukaciju u saradnji s partnerima Privrednom/Gospodarskom komorom FBiH i Privrednom komorom Unsko-sanskog kantona, a u okviru projekta USAID WHAM, raspisuje javni poziv nezaposlenim i svim zaposlenim zainteresovanim licima za obuku i stručno osposobljavanje - zanimanje  ZAVARIVAČ, (prema metodama ...

novosti-vijesti

Seminar/webinar Eurokodovi i njihova praktična primjena u javnim radovima u Bosni i Hercegovini

U sklopu realizacije ČRA-ÚNMZ-ISBIH projekta „Jačanje kapaciteta nacionalne infrastrukture kvaliteta za standardizaciju i ocjenu građevinskih proizvoda u Bosni i Hercegovini“, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Institutom za ...

novosti-vijesti

Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje kandidata za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Na osnovu Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine F BiH", br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16 i 88/17), te Programa usavršavanja ("Službene novine ...

novosti-vijesti

Poziv za prijavu na program edukacije „Akademija ženskog poduzetništva“

Privredna komora Unsko-sanskog kantona poziva sve zainteresovane žene poduzetnice, zaposlenice i vlasnice firmi da se prijave za program edukacije pod nazivom „Akademija ženskog poduzetništva“. Program je podržan od strane Ministarstva privrede USK, Grada Bihaća i Federalnog ministarstva razvoja, ...

novosti-vijesti

Poziv na učešće na Danu elektromobilnosti u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2021

Pozivamo vas da prisustvujete DANU ELEKTROMOBILNOSTI koji će se održati u organizaciji Privredne/Gospodarske komore FBIH  u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2021. U skopu ovog događaja održat će se sljedeći sadržaji:

novosti-vijesti

Poziv za panel diskusiju "Strateški značaj, trenutne i buduće aktivnosti na cestovnom povezivanju sjeverozapada i jugoistoka BiH“ u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2021

Pozivamo vas da prisustvujete panel diskusiji pod nazivom "Strateški značaj, trenutne i buduće aktivnosti na cestovnom povezivanju sjeverozapada i jugoistoka BiH“ koja će se održati u organizaciji JP Ceste FBIH i JP Autoceste FBIH u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije – ...

novosti-vijesti

Poziv za panel diskusiju "Sektor voda FBIH sa aspekta projekata na vodotocima 1. kategorije" u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2021

Pozivamo vas da prisustvujete panel diskusiji pod nazivom "Sektor voda FBiH sa aspekta projekata na vodotocima 1. kategorije" koja će se održati u organizaciji Agencije za vodno područje rijeke Save u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2021. 

novosti-vijesti

Poziv na prezentaciju "Izrada strategije razvoja turizma 2021-2027" u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2021

Pozivamo vas da prisustvujete na prezentaciji pod nazivom "Izrada strategije razvoja turizma 2021-2027" koja će se održati u organizaciji Privredne/Gospodarske komore FBIH i projekta USAID Turizam u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2021. Prezentacija ...

novosti-vijesti

Poziv na prezentaciju "Lješnjak-od sadnice do ploda" u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2021

Pozivamo vas da prisustvujete prezentaciji pod nazivom "Lješnjak-od sadnice do ploda" koja će se održati u organizaciji "Poljoprivrednik" doo Odžak u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2021. Prezentacija će se održati:

novosti-vijesti

Poziv za okrugli stol "Kontrola kvalitete meda, utjecaj na zdravlje meda i pčelinjih proizvoda, apiterapija i apiturizam" u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2021

Pozivamo vas da uzmete učešće u okruglom stolu pod nazivom "Kontrola kvalitete meda, utjecaj na zdravlje meda i pčelinjih proizvoda, apiterapija i apiturizam" koji će se održati u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije-EKOBIS 2021.  Okrugli ...

novosti-vijesti

Poziv na prezentacije Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije-EKOBIS 2021

Pozivamo vas da prisustvujete prezentacijama koje će Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona održati u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije-EKOBIS 2021. Prezentacija „Digitalna platforma za promociju investicijskih potencijala ZDK“ u ...

novosti-vijesti

Poziv na prezentacije Turističke zajednice Grada Bihaća u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2021

Pozivamo vas da prisustvujete prezentacijama koje će Turistička zajednica Grada Bihaća održati u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije-EKOBIS 2021. Prezentacija "(Ne)vidljivi pejzaži" će se održati u četvrtak, 09. 09. 2021. godine od 15.00-16.00 ...

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se