+387 37 316 350 | pkusk@bih.net.ba

projekti_cover

Snaga
partnerstva.

Second slideDOGAĐAJI I EDUKACIJE

Privredna komora Unsko-sanskog kantona u okviru svojih redovnih djelatnosti organizira edukacije za svoje članice. Organiziramo različite vidove edukacija na osnovu potreba članica, odnosno potreba pojedinaca, a organiziramo ih za sve zaposlenike, bilo da se radi o proizvodnim ili neproizvodnim poduzećima, predstavnicima lokalnih zajednica ili institucija.

Privredna komora Unsko-sanskog kantona ističe otvoren pristup u organiziranju edukacija, te očekujemo Vaše prijedloge i ponude za realizaciju svih vidova edukacije. Pozivamo prvenstveno članice, a zatim i stručnjake iz privrede, partnere iz obrazovnih institucija, inostrane partnere i druge zainteresirane organizacije da nam ponude aktualne teme za organizaciju edukacija.

OPŠTE INFORMACIJE ZA POLAZNIKE EDUKACIJSKIH SADRŽAJA

Mjesto održavanja edukacijskih sadržaja u organizaciji Privredne komore Unsko-sanskog kantona je sala Komore, Trg maršala Tita bb, Bihać. U slučaju alternativnog mjesta održavanja, ono će bit naznačeno u pozivu za edukacijski sadržaj.

Privredna komora Unsko-sanskog kantona zadržava pravo izmjene termina, kotizacije i mjesta održavanja edukacijskog sadržaja. Privredna komora Unsko-sanskog kantona zadržava pravo otkazivanja realizacije pojedinih seminara ili treninga ukoliko se ne prijavi dovoljan broj učesnika najmanje pet (5) dana prije predviđenog termina. O otkazivanju prijavljeni učesnici će biti obaviješteni putem telefona, fax-a ili e-mail-a.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun PK USK kod Raiffeisen bank d.d. BIH, Filijala Bihać, broj: 1610350002580048. Firme koje su članice Komore plaćaju povoljniju kotizaciju. Firme koje prijave tri ili više polaznika imaju pravo popusta na kotizaciju.

Prijave učešća dostavljaju se u roku naznačenom na pozivu za seminar, zajedno sa kopijom uplatnice Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona.

Prijave učešća se mogu dostaviti:

novosti-vijesti

Poziv na učešće na Danu elektromobilnosti u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2021

Pozivamo vas da prisustvujete DANU ELEKTROMOBILNOSTI koji će se održati u organizaciji Privredne/Gospodarske komore FBIH  u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2021. U skopu ovog događaja održat će se sljedeći sadržaji:

novosti-vijesti

Poziv za panel diskusiju "Strateški značaj, trenutne i buduće aktivnosti na cestovnom povezivanju sjeverozapada i jugoistoka BiH“ u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2021

Pozivamo vas da prisustvujete panel diskusiji pod nazivom "Strateški značaj, trenutne i buduće aktivnosti na cestovnom povezivanju sjeverozapada i jugoistoka BiH“ koja će se održati u organizaciji JP Ceste FBIH i JP Autoceste FBIH u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije – ...

novosti-vijesti

Poziv za panel diskusiju "Sektor voda FBIH sa aspekta projekata na vodotocima 1. kategorije" u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2021

Pozivamo vas da prisustvujete panel diskusiji pod nazivom "Sektor voda FBiH sa aspekta projekata na vodotocima 1. kategorije" koja će se održati u organizaciji Agencije za vodno područje rijeke Save u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2021. 

novosti-vijesti

Poziv na prezentaciju "Izrada strategije razvoja turizma 2021-2027" u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2021

Pozivamo vas da prisustvujete na prezentaciji pod nazivom "Izrada strategije razvoja turizma 2021-2027" koja će se održati u organizaciji Privredne/Gospodarske komore FBIH i projekta USAID Turizam u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2021. Prezentacija ...

novosti-vijesti

Poziv na prezentaciju "Lješnjak-od sadnice do ploda" u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2021

Pozivamo vas da prisustvujete prezentaciji pod nazivom "Lješnjak-od sadnice do ploda" koja će se održati u organizaciji "Poljoprivrednik" doo Odžak u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2021. Prezentacija će se održati:

novosti-vijesti

Poziv za okrugli stol "Kontrola kvalitete meda, utjecaj na zdravlje meda i pčelinjih proizvoda, apiterapija i apiturizam" u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2021

Pozivamo vas da uzmete učešće u okruglom stolu pod nazivom "Kontrola kvalitete meda, utjecaj na zdravlje meda i pčelinjih proizvoda, apiterapija i apiturizam" koji će se održati u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije-EKOBIS 2021.  Okrugli ...

novosti-vijesti

Poziv na prezentacije Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije-EKOBIS 2021

Pozivamo vas da prisustvujete prezentacijama koje će Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona održati u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije-EKOBIS 2021. Prezentacija „Digitalna platforma za promociju investicijskih potencijala ZDK“ u ...

novosti-vijesti

Poziv na prezentacije Turističke zajednice Grada Bihaća u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2021

Pozivamo vas da prisustvujete prezentacijama koje će Turistička zajednica Grada Bihaća održati u okviru 18. međunarodnog sajma ekologije-EKOBIS 2021. Prezentacija "(Ne)vidljivi pejzaži" će se održati u četvrtak, 09. 09. 2021. godine od 15.00-16.00 ...

novosti-vijesti

Poziv na prezentaciju projekta ''Povezivanje dunavske regije historijskim rimskim putevima – ISTER'' u okviru 18. Međunarodnog sajma ekologije - EKOBIS 2021

Pozivamo Vas na  prezentaciju projekta ‘’Povezivanje Dunavske regije historiijskim rimskim putevima – ISTER’’  kojeg financira Europska unija kroz Interregionalni dunavski program , a implementira ga JU ‘’Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona’’ Bihać, ...

novosti-vijesti

Poziv na prezentacije Nacionalnog parka Una u okviru 18. Međunarodnog sajma ekologije - EKOBIS 2021

Pozivamo vas da prisustvujete prezentacijama koje će Nacionalni parka Una održati u okviru pratećeg programa 18. Međunarodnog sajma ekologije - EKOBIS 2021. Prezentacije ...

novosti-vijesti

Privredna komora Kodžaeli organizira virtualni B2B matchmaking

Privredna komora Kodžaeli organizira virtualni B2B matchmaking događaj, koji će se održati 25.08.2021. godine. Registraciju je moguće izvršiti putem linka: https://co-matching-2021.b2match.io/

novosti-vijesti

Poziv na webinar “Efikasno poslovno pregovaranje – bitan dio uspješnog poslovanja“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Konrad Adenauer Stiftung Vas pozivaju na webinar “Efikasno poslovno pregovaranje–bitan dio uspješnog poslovanja“, koji će biti održan putem Zoom online platforme 18.08.2021. godine s početkom u 10.00 sati.

novosti-vijesti

Poziv na webinar „Izazov prava konkurencije u uvjetima digitalne ekonomije“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Konrad Adenauer Stiftung Vas pozivaju na webinar „Izazov prava konkurencije u uvjetima digitalne ekonomije“, koji će biti održan putem Zoom online platforme 28.09.2021. godine s početkom u 10.00 sati.

novosti-vijesti

Poziv na webinar „EU fondovi za mala i srednja preduzeća (MSP)“

Datum održavanja: 26. 07. 2021. god. Mjesto održavanja: Online webinar

novosti-vijesti

Poziv na besplatnu radionicu "Priprema i pisanje koncept nota i projekata domaćih i inostranih donatora"

Datum održavanja: 15. i 16. 07. 2021. god. Mjesto održavanja: Online webinar Rok prijave: 14. 07. 2021. ...

Prijava na Newsletter

Prijavite se da primate najnovije vijesti, javne pozive, tendere, oglase na Vašu e-mail adresu.

Prijavi se